Σχολικά Βιβλία & Έντυπα 2022

  Η εταιρία Logigraf-Καραγιάννης ΑΕ ειδικεύεται στο σχολικό έντυπο και βιβλίο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πάνω από 50 χρόνια.


  Σας παρουσιάζουμε ενδεικτικά κάποια προϊόντα μας, όπως:

 • Στελέχη απουσιών, τα οποία τα διαθέτουμε σε τέσσερις τύπους:
  1. Όρθιο 8ωρο 14Χ21 με παρατηρήσεις
  2. Όρθιο 8ωρο 14Χ21 χωρίς παρατηρήσεις
  3. Πλάγιο 14Χ21 8ωρο με παρατηρήσεις
  4. Πλάγιο 14Χ21 10ωρο με παρατηρήσεις

 

 • Βιβλίο διδασκόμενης ύλης πλαστικοποιημένο, απλό και με ευρετηρίαση για δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο σε 3 διαφορετικά χρώματα,  για καλύτερη διανομή στις σχολικές τάξεις

 

 • Βιβλίο φοιτήσεως πλαστικοποιημένο,  επίσης σε 3 χρώματα

 

 • Διάφορα βιβλία μητρώα με σκληρό εξώφυλλο για όλα τα σχολεία (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, ΕΠΑΛ κτλ)


  Στη σελίδα Βιβλία & Έντυπα σχολείων μπορείτε να περιηγηθείτε και να δείτε την γκάμα μας στα σχολικά έντυπα και βιβλία πιο αναλυτικά.

 

  Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για να ζητήσετε δείγματα.