Προσφορές σε Είδη Αρχειοθέτησης

Οι ακόλουθες προσφορές ισχύουν για εξόφληση τοις μετρητοίς